Hvordan danner pædagogstuderende professionsidentitet i pædagoguddannelsen?

160,00 DKK


Ingen bedømmelse

Varenr.: 978-87-996260-5-2
stk.

Rapportering fra et forskningsprojekt

Line Togsverd
Jan Jaap Rothuizen

 

En undersøgelse af uddannelse kan fokusere på fx studentertilfredshed, på fremmøde eller på læringsudbytte i relation til de bekendtgørelsesfastsatte læringsmål. Alt afhængig af hvad man ser efter, får man forskellige billeder af hvad der foregår.

I vores forskningsprojekt har vi interessert os for professionsidentitetsdannelse. Uddannelsen til pædagog skal gøre godt for noget: de studerende skal blive til pædagoger, der forstår sig selv som fagpersoner, der kan tage ansvar for udøvelsen og bidrage til at fortolke og forny den. Vores optagethed af professionsidentitets-dannelse indebærer også en interesse for den studerende som aktør i sit eget uddannelsesforløb, der orienterer sig, finder og danner mening på baggrund af livshistoriske erfaringer og forhåbninger til fremtiden som professionsudøver. Et sådant perspektiv på de pædagogstuderende er, efter vores mening, tiltrængt i samtidens diskussioner af pædagoguddannelsen.

Vi har lavet feltarbejde og interviewet studerende, undervisere og ledere på to forskellige uddannelsessteder, for at få indblik i de komplekse samspil og processer hvori den studerende møder professionsudøvelsen gennem uddannelsen på professionshøjskolerne.

Vi har løbende arbejdet med at forstå og analysere vores erfaringer og fund i relation til spørgsmålet om professionidentitetsdannelse, og omvendt har vores erfaringer og fund bidraget til at vi har udviklet en nuanceret forståelse af professionsidentitet. Bogen bidrager således både med empirisk og med teoretisk viden.

Se også publikationen: “Pædagoguddannelsens praktik og dens bidrag til dannelse af professionsidentitet.” I denne publikation rapporteres fra et forskningsprojekt gennemført af forskere fra Københavns Professionshøjskole og VIA UC.


243 sider
ISBN 978-87-996260-5-2

 

Kunder der har købt dette produkt har også købt