2008, nr. 21 (TfS)

33,00 DKK


Ingen bedømmelse

stk.

Leder

Beretning fra Dansk Forening for Socialpædagogiks generalforsamling

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv
Af Morten Ejrnæs

Mod en praksisforankret og vidensbaseret socialpædagogik
Af Christina Laugesen

Forskning og udvikling
Af Niels Rosendal Jensen

Udfordringer til lærer- og pædagoguddannelsen i Kosovo
Af Vaxhid Nuredini

Som to hjernehalvdele?
Af Jacob Kornbeck

Anerkendende samarbejde
Af Line Lerche Mørck

Følgeskabet og styringsrelationen i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde
Af Bo Morthorst Rasmussen

Diakoni og socialpædagogik
Af Ullrich Zeitler

Boganmeldelser