Thore Bjørnvig: Pater familias

180,00 DKK


Ingen bedømmelse

Varenr.: 978-87-94227-14-8
stk.

[digte]

Thore Bjørnvigs tredje digtsamling Pater familias kredser undersøgende om fader- og manderollen, familielivet, forholdet mellem far og søn og mellem kønnene – samt om parforholdets livsbetingelser i det hele taget.

Bogen består af en prolog og to hovedafsnit og et samlende, beskrivende tema for bogen kunne være “opløsning”. Første hovedafsnit, “Varkala Beach”, foregår på en rejse, hvorunder jegfortælleren oplever flere slags grænser ophæves og forsvinde. Lys og skygge, død og liv, ungdom og alderdom, land og hav – skellene mellem modsætningerne står både skarpt og ganske porøse.

Bogens andet hovedafsnit, “Pater familias”, beskriver en (køns)identitet og et parforhold i opløsning. Jegfortælleren trækker linjer fra barndommen til voksenlivet, faderrollen sættes igen i spil, og sproget indkredser i voksende grader af desperation en umulig tilstand.

Digtsamlingens force er den personlige, undertiden nådesløse og kompromisløse, udtryksmåde og de stilmæssige skift mellem ”Varkala Beach” og “Pater familias”, når jegfortællerens (generations)rolle direkte og indirekte diskuteres; det bliver i stigende grad en beskrivelse af en virkelighed, der på samme tid kan opfattes som værende grænseløs og kvælende.

Jeg sidder med min familie
omkring spisebordet
og måltidet er endt.

Jeg deler desserten ud –
små mørke stykker chokolade.

Et øjeblik er jeg familiens
overhoved, mens mytterier
koger i de smås øjne
og i kvindens
som efter femten år
stadig ser mig an.

Thore Bjørnvig er 50 år gammel, mag. art. i religionshistorie, og arbejder som akademisk generalist i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Thore Bjørnvig er desuden medlem af Dansk Forfatterforening og arbejder ved siden af sit forfatterskab med billedkunst, formidler sin forskning indenfor rumfart og religion og holder foredrag.

Thore Bjørnvig har tidligere udgivet digtsamlingerne Livet i nullerne (Forlaget Tab&Nar, 2009) og Dommedage (Harvesting Press, 2012). Thore Bjørnvig har desuden udvalgt en samling af sin far, Thorkild Bjørnvigs, digte fra Samsø, som Samsø Museum udgav 1. maj i år, og skrevet efterord til bogen.

Læs mere på Thore Bjørnvigs hjemmeside: thorebjoernvig.com.


68 sider
ISBN 978-87-94227-14-8