1207 CHRISTIAN EGANDER SKOV: ”En mægtig Sang af Arbejde og Trivsel” – Povl Drachmann og den reaktion


25,00 DKK

temp hist

Product picture

Beskrivelse


ABSTRACT [DK]

CHRISTIAN EGANDER SKOV
”En mægtig Sang af Arbejde og Trivsel”
– Povl Drachmann og den reaktionære modernisme

Modernitet er ikke en entydig størrelse, men også et kampbegreb, der søges forlenet med betydning af ideologiske aktører. Artiklen undersøger fænomenet reaktionær modernisme, hvor den tekniske modernitet ifølge idéhistorikeren Jeffrey Herf føjes sammen med dagsordener, der formuleres imod oplysningsmoderniteten. Der lægges her særlig vægt på forskningslitteraturens beskæftigelse med det reaktionært moderne som komponent i fascismen. Derfra går artiklen videre og undersøger den reaktionære modernisme i en specifik dansk kontekst hos den konservative erhvervspolitiker Povl Drachmann, der sad i Folketinget 1920-1941. Drachmanns litterære forfatterskab viste et stærkt element af reaktionær modernisme, teknikfascination og kritik af individualisme og liberalisme. Denne reaktionære modernisme blev i en politisk kontekst oversat til en økonomisk nationalisme, der gennem protektionisme skulle sikre dansk industri vækstmuligheder og derved sikre moderniseringen af Danmark. Endelig rejser artiklen spørgsmålet, hvorfor Drachmann blev inden for rammerne af en liberal politisk kultur og det parlamentariske system.


ABSTRACT [UK]

CHRISTIAN EGANDER SKOV
A Mighty Song of Work and Well-being”
– Povl Drachmann and Reactionary Modernism

Modernity is an ambiguous concept. It is also a contested battle-concept that ideological agents seek to imbue with definite meaning. This article investigates the phenomenon intellectual historian Jeffrey Herf has aptly labelled Reactionary Modernism, where technical modernity becomes connected to agendas, which go against the values of Enlightenment modernity and pays special attention to the role assigned to reactionary modernism as a component of fascism in the research literature. It proceeds by investigating reactionary modernism in a specific Danish context by the politician Povl Drachmann, who represented the Conservative People’s Party in the Folketing in the years 1920-1941. As an author of several books, Drachmann showed strong influence by reactionary modernism praising technology and attacking individualism and liberalism. In a concrete political context his reactionary modernism was translated into an economic nationalism seeking to ensure industrial growth and modernization through protectionism. Finally the article raises the question why Drachmann remained within the framework of a liberal, political culture and parliamentarism.

[Enkeltartikler fremsendes elektronisk]